Pracownie Ośrodka


W ramach Ośrodka działają następujące pracownie i poradnie:

1) Poradnia Kardiologiczna dla Dorosłych

W procesie diagnostyczno-terapeutycznym biorą udział specjaliści kardiolodzy:
- lek. med. Bożena BALITA-ROSZAK - specj. kardiolog
- lek. med. Tomasz FRANKOWSKI - specj. kardiolog
- lek. med. Hanna JANKOWSKA - specj. kardiolog, akredytacja II st. z zakresu echokardiografii
- dr med. Mariola KOBUSZEWSKA-CHWIROT - specj. kardiolog
- lek. med. Agnieszka KOWALSKA-SICZEK - specj. kardiolog
- lek. med. Dariusz LESIŃSKI - specj. kardiolog
- lek. med. Wioletta ŚLUSARSKA-WIĘCEK - specj. hipertensjolog, specj. chorób wewn.
- lek. med. Ewa ZIEMLEWSKA-KRAWCZYK - specj. kardiolog


2) Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci

W Poradni zatrudnieni są specjaliści kardiolodzy i specjaliści pediatrzy o długim stażu w dziedzinie kardiologii dziecięcej:
- lek. med. Alina KOZŁOWSKA-NIESŁUCHOWSKA - specj. pediatra, certyfikat Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
- dr med. Marek TOMASZEWSKI - specj. kardiolog, specj. pediatra


3) Pracownia Echokardiograficzna dla Dorosłych i Dzieci (2 gabinety)

Wykonuje się badania echokardiograficzne klasyczne (przezklatkowe) dla dorosłych i dzieci (TTE), badania echokardiograficzne przezprzełykowe (TEE)i badania echokardiograficzne obciążeniowe po dobutaminie ("stress-echo"). Ośrodek dysponuje trzema aparatami echokardiograficznymi wysokiej klasy z kolorowym obrazowaniem dopplerowskim:

1) Najbardziej nowoczesnym aparatem iE33x Matrix (Philips) z sondą przezprzełykową wielopłaszczyznową z obrazowaniem 3D, z opcją "stress-echo" i naczyniową.2) Aparatem HD11XE (Philips) z opcją do badań dorosłych i dziecięcych.Badania wykonują lekarze:
- lek. med. Hanna JANKOWSKA - badania dorosłych - specj. kardiolog, akredytacja II st. z zakresu echokardiografii
- lek. med. Alina KOZŁOWSKA-NIESŁUCHOWSKA - badania dziecięce - specj. pediatra, certyfikat Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
- dr med. Marek TOMASZEWSKI - badania dziecięce - specj. kardiolog, specj. pediatra
- dr med. Andrzej WOJTOWICZ - badania dorosłych - specj. kardiolog, akredytacja II st. z zakresu echokardiografii

4) Pracownia EKG (badania klasyczne) dla Dorosłych i Dzieci

Ośrodek dysponuje dwoma nowoczesnymi aparatami EKG ("Philips" i "Aspel")5) Pracownia Badań Wysiłkowych dla Dorosłych i Dzieci

Wykonuje się tutaj badania EKG-wysiłkowe (klasyczne) aparatem ASPEL z bieżnią.Badania wykonują lekarze:
- lek. med. Tomasz FRANKOWSKI - specj. kardiolog
- dr med. Mariola KOBUSZEWSKA-CHWIROT - specj. kardiolog
- lek. med. Ewa ZIEMLEWSKA-KRAWCZYK - specj. kardiolog

6) Pracownia Holtera dla Dorosłych i Dzieci

Wykonuje się tutaj badania 24-godzinne EKG i badania 24-godzinne ciśnienia tętniczego aparatami:
EKG:
- "Philips" (Zymed 1810) - 2 rejestratory
- "DelMar-Reynolds" (Lifecard CF) - 6 rejestratorów

Ciśnienie tętnicze:
- "DelMar-Reynolds" (Tracker NIBP2) - 8 rejestratorów

Badania oceniają lekarze:
- lek. med. Dariusz LESIŃSKI - specj. kardiolog

7) Pracownia Ultrasonograficzna (USG) dla Dorosłych i Dzieci

Wykonuje się tutaj badania USG narządowe u dorosłych (tarczycy, gruczołów piersiowych, gruczołu krokowego, narządów jamy brzusznej i narządów miednicy małej) i u dzieci (badania przezciemiączkowe, badania narządów jamy brzusznej i miednicy małej, badania jąder, badania stawów biodrowych) oraz badania naczyniowe (dopplerowskie) tętnic, żył i innych narządów u dorosłych i dzieci. Badania wykonywane są aparatem "GE Logiq 7" z kolorowym obrazowaniem dopplerowskim.Badania wykonują lekarze:
- lek. med. Bartosz REGENT - dzieci i dorośli - specj. radiolog
- lek. med. Monika SKOTARCZAK - specj. radiolog
- lek. med. Ewa ŚMIGIELSKA-STOLARCZYK - dorośli - specj. radiolog
- dr med. Jakub WIŚNIEWSKI - dzieci - specj. pediatra, certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego