Cennik usług pełnopłatnych (obowiązuje od 01.01.2024 r.)

Dorośli - świadczenia kardiologiczne
Dorośli - badania USG

Dorośli - świadczenia kardiologiczne
Lp.   Rodzaj świadczenia/badania    Cena(PLN) 
 1.    Konsultacje kardiologiczne 220,00
  2.    Badanie EKG spoczynkowe (klasyczne) z opisem 60,00
  3.    Próba wysiłkowa EKG (klasyczna)   180,00  
  4.    EKG całodobowe metodą Holtera ("HOLTER-EKG")   180,00  
  5.    Ciśnienie tętnicze całodobowe metodą Holtera ("HOLTER-RR")   180,00  
  6.    Badanie echokardiograficzne klasyczne (przezklatkowe)   180,00  
  7.    Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe   300,00  
  8.    Badanie echokardiograficzne wysiłkowe z dobutaminą (tzw."stress-echo")   320,00  
Do góry strony

Dorośli - badania USG
Lp.   Rodzaj świadczenia/badania    Cena(PLN) 
  1.    Badanie USG - Doppler tętnic:
  tętnic domózgowych (szyjnych i kręgowych)   190,00  
  tętnic obu kończyn dolnych lub górnych   340,00  
  tętnic jednej kończyny dolnej lub górnej   190,00  
  tętnic nerkowych   190,00  
  tętnic krezkowych i pnia trzewnego   190,00  
  tętnicy wątrobowej i śledzionowej   190,00  
  aorty brzusznej lub tętnic podobojczykowych i pachowych   190,00  
 2.    Badanie USG - Doppler żył:
  żył odmózgowych (szyjnych)   190,00  
  żył głębokich i powierzchownych obu kończyn dolnych lub górnych   380,00  
  żył głębokich i powierzchownych jednej kończyny dolnej lub górnej   210,00  
  żyły głównej dolnej i obu żył biodrowych   190,00  
  żył układu wrotnego i wątrobowego   190,00  
 3.    Badanie USG - Doppler naczyniaków:       
  naczyniaków, przetok tętniczo-żylnych i guzów unaczynionych   200,00  
 4.    Badanie USG - narządowe:       
  USG jamy brzusznej   160,00  
  USG tarczycy   160,00  
  USG ślinianek   160,00  
  USG moszny i obu jąder i najądrzy   160,00  
  USG tkanek miękkich   160,00  
  USG narządowe inne   160,00  
  Badanie USG - węzłów chłonnych:     
  węzłów chłonnych jednej okolicy anatomicznej   160,00  
  węzłów chłonnych szyi   160,00  
  Badanie USG - stawów:     
  USG stawu barkowego (jednego)   180,00  
  USG stawów barkowych (obu)   360,00  
  USG stawu łokciowego (jednego)   180,00  
  USG stawów łokciowych (obu)   360,00  
  USG stawu nadgarstkowego (jednego)   180,00  
  USG stawów nadgarstkowych (obu)   360,00  
  USG stawu biodrowego (jednego)   180,00  
  USG stawów biodrowych (obu)   360,00  
  USG stawu kolanowego (jednego)   180,00  
  USG stawów kolanowych (obu)   360,00  
  USG stawu skokowego (jednego)   180,00  
  USG stawów skokowych (obu)   360,00  
Do góry strony