Cennik usług pełnopłatnych (obowiązuje od 01.03.2019 r.)

Dorośli - świadczenia kardiologiczne
Dorośli - badania USG
Dzieci - świadczenia kardiologiczne i badania USG
Dzieci - pakiety i badania kompleksowe USG

Dorośli - świadczenia kardiologiczne
Lp.   Rodzaj świadczenia/badania    Cena(PLN) 
 1.    Konsultacje kardiologiczne 140,00
  2.    Badanie EKG spoczynkowe (klasyczne) 30,00
  3.    Próba wysiłkowa EKG (klasyczna)   120,00  
  4.    EKG całodobowe metodą Holtera ("HOLTER-EKG")   110,00  
  5.    Ciśnienie tętnicze całodobowe metodą Holtera ("HOLTER-RR")   110,00  
  6.    Badanie echokardiograficzne klasyczne (przezklatkowe)   130,00  
  7.    Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe   240,00  
  8.    Badanie echokardiograficzne wysiłkowe z dobutaminą (tzw."stress-echo")   250,00  
Do góry strony

Dorośli - badania USG
Lp.   Rodzaj świadczenia/badania    Cena(PLN) 
  1.    Badanie USG - Doppler tętnic:
  a) tętnic domózgowych (szyjnych i kręgowych)   110,00  
  b) tętnic obu kończyn dolnych lub górnych   220,00  
  c) tętnic jednej kończyny dolnej lub górnej   110,00  
  d) tętnic nerkowych   110,00  
  e) tętnic krezkowych i pnia trzewnego   110,00  
  f) tętnicy wątrobowej i śledzionowej   110,00  
  g) aorty brzusznej lub tętnic podobojczykowych i pachowych   110,00  
 2.    Badanie USG - Doppler żył:
  a) żył odmózgowych (szyjnych)   110,00  
  b) żył głębokich i powierzchownych obu kończyn dolnych lub górnych   260,00  
  c) żył głębokich i powierzchownych jednej kończyny dolnej lub górnej   130,00  
  d) żyły głównej dolnej i obu żył biodrowych   110,00  
  e) żył układu wrotnego i wątrobowego   110,00  
  3.    Badanie USG - doppler naczyniaków, przetok tętniczo-żylnych i guzów unaczynionych   120,00  
 4.    Badanie USG - narządowe:       
  USG jamy brzusznej   100,00  
  USG miednicy małej   100,00  
  USG tarczycy   100,00  
  USG ślinianek   100,00  
  USG moszny i obu jąder i najądrzy   100,00  
  USG tkanek miękkich   100,00  
  USG węzłów chłonnych   110,00  
  USG jam opłucnowych i płuc (obu)   100,00  
  USG stawu barkowego (jednego)   100,00  
  USG stawów barkowych (obu)   200,00  
  USG stawu łokciowego (jednego)   100,00  
  USG stawów łokciowych (obu)   200,00  
  USG stawu nadgarstkowego (jednego)   100,00  
  USG stawów nadgarstkowych (obu)   200,00  
  USG stawu biodrowego (jednego)   100,00  
  USG stawów biodrowych (obu)   200,00  
  USG stawu kolanowego (jednego)   100,00  
  USG stawów kolanowych (obu)   200,00  
  USG stawu skokowego (jednego)   100,00  
  USG stawów skokowych (obu)   200,00  
Do góry strony

Dzieci - świadczenia kardiologiczne i badania USG
Informacje niezbędne do przygotowania dziecka do badania USG
Lp.   Rodzaj świadczenia/badania    Cena(PLN) 
  1.    Konsultacja kardiologiczna     140,00  
  2.    Konsultacja kardiologiczna z badaniem echokardiograficznym   200,00  
  3.    Badanie EKG spoczynkowe (klasyczne)   30,00  
  4.    Próba wysiłkowa EKG (klasyczna)   120,00  
  5.    EKG całodobowe metodą Holtera ("HOLTER-EKG")   110,00  
  6.    Ciśnienie tętnicze całodobowe metodą Holtera ("HOLTER-RR")   110,00  
  7.    Badanie echokardiograficzne klasyczne (przezklatkowe) dr A.Kozłowska-Niesłuchowska   130,00  
  8.    Badanie echokardiograficzne klasyczne (przezklatkowe) dr M.Tomaszewski   150,00  
  9.    Badanie USG - Doppler tętnic:       
  a) tętnic domózgowych (szyjnych i kręgowych)     110,00  
  b) tętnic obu kończyn dolnych lub górnych     220,00  
  c) tętnic jednej kończyny dolnej lub górnej     110,00  
  d) tętnic nerkowych     110,00  
  e) tętnic krezkowych i pnia trzewnego     110,00  
  f) tętnicy wątrobowej i śledzionowej     110,00  
  g) aorty brzusznej lub tętnic podobojczykowych i pachowych     110,00  
  10.    Badanie USG - Doppler żył:       
  a) żył odmózgowych (szyjnych)     110,00  
  b) żył głębokich i powierzchownych obu kończyn dolnych lub górnych     260,00  
  c) żył głębokich i powierzchownych jednej kończyny dolnej lub górnej     130,00  
  d) żyły głównej dolnej i obu żył biodrowych     110,00  
  e) żył układu wrotnego i wątrobowego     110,00  
  11.    Badanie USG - doppler naczyniaków, przetok tętniczo-żylnych i guzów unaczynionych     120,00  
  12.    Badanie USG - narządowe:       
  USG jamy brzusznej     100,00  
  USG połączenia przełykowo-żołądkowego/wpustu
(ocena refluksu żołądkowo-przełykowego, GOR)
  100,00  
  USG jamy brzusznej z oceną refluksu żołądkowo-przełykowego     140,00  
  USG narządów rodnych (miednicy mniejszej u dziewczynki)   100,00  
  USG tarczycy     100,00  
  USG ślinianek     100,00  
  USG moszny i obu jąder i najądrzy     100,00  
  USG tkanek miękkich jednej okolicy     100,00  
  USG węzłów chłonnych szyi     100,00  
  USG węzłów chłonnych pachowych     100,00  
  USG węzłów chłonnych pachwinowych     100,00  
  USG węzłów chłonnych jednej okolicy anatomicznej   100,00  
  USG śródpiersia/grasicy     100,00  
  USG jam opłucnowych i płuc (obu)   100,00  
  USG stawu barkowego (jednego)   100,00  
  USG stawów barkowych (obu)   200,00  
  USG stawu łokciowego (jednego)   100,00  
  USG stawów łokciowych (obu)     200,00  
  USG stawu nadgarstkowego (jednego)     100,00  
  USG stawów nadgarstkowych (obu)     200,00  
  USG stawu biodrowego (jednego)     100,00  
  USG stawów biodrowych (obu)     200,00  
  USG stawu kolanowego (jednego)     100,00  
  USG stawów kolanowych (obu)     200,00  
  USG stawu skokowego (jednego)     100,00  
  USG stawów skokowych (obu)     200,00  
  USG mózgowia przezciemiączkowe     100,00  
  USG narządowe inne (nie wymienione)     100,00  
Do góry strony

Dzieci - pakiety i badania kompleksowe USG
Lp.   Rodzaj świadczenia/badania    Cena(PLN) 
  1.    USG kompleksowe noworodków
  Chłopcy: USG mózgowia+jamy brzusznej+moszny (jądra i nadjądrzy)
  Dziewczynki: USG mózgowia+jamy brzusznej+miednicy mniejszej
  
  240,00
  240,00
Do góry strony