Cennik usług pełnopłatnych (obowiązuje od 01.01.2016 r.)

Dorośli - świadczenia kardiologiczne
Dorośli - badania USG
Dzieci - świadczenia kardiologiczne i badania USG
Dzieci - pakiety i badania kompleksowe USG

Dorośli - świadczenia kardiologiczne
Lp.   Rodzaj świadczenia/badania    Cena(PLN) 
 1.    Konsultacje kardiologiczne 120,00
  2.    Badanie EKG spoczynkowe (klasyczne) 25,00
  3.    Próba wysiłkowa EKG (klasyczna)   100,00  
  4.    EKG całodobowe metodą Holtera ("HOLTER-EKG")   95,00  
  5.    Ciśnienie tętnicze całodobowe metodą Holtera ("HOLTER-RR")   95,00  
  6.    Badanie echokardiograficzne klasyczne (przezklatkowe)   110,00  
  7.    Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe   230,00  
  8.    Badanie echokardiograficzne wysiłkowe z dobutaminą (tzw."stress-echo")   240,00  
Do góry strony

Dorośli - badania USG
Lp.   Rodzaj świadczenia/badania    Cena(PLN) 
  1.    Badanie USG - Doppler tętnic:
  a) tętnic domózgowych (szyjnych i kręgowych)   100,00  
  b) tętnic obu kończyn dolnych lub górnych   200,00  
  c) tętnic jednej kończyny dolnej lub górnej   100,00  
  d) tętnic nerkowych   100,00  
  e) tętnic krezkowych i pnia trzewnego   100,00  
  f) tętnicy wątrobowej i śledzionowej   100,00  
  g) aorty brzusznej lub tętnic podobojczykowych i pachowych   100,00  
 2.    Badanie USG - Doppler żył:
  a) żył odmózgowych (szyjnych)   100,00  
  b) żył głębokich i powierzchownych obu kończyn dolnych lub górnych   240,00  
  c) żył głębokich i powierzchownych jednej kończyny dolnej lub górnej   120,00  
  d) żyły głównej dolnej i obu żył biodrowych   100,00  
  e) żył układu wrotnego i wątrobowego   100,00  
  3.    Badanie USG - doppler naczyniaków, przetok tętniczo-żylnych i guzów unaczynionych   110,00  
 4.    Badanie USG - narządowe:       
  USG jamy brzusznej   90,00  
  USG miednicy małej   90,00  
  USG tarczycy   90,00  
  USG ślinianek   90,00  
  USG moszny i obu jąder i najądrzy   90,00  
  USG tkanek miękkich   90,00  
  USG węzłów chłonnych   100,00  
  USG klatki piersiowej (tkanki miękkie i kości)   90,00  
  USG jam opłucnowych i płuc (obu)   90,00  
  USG stawu barkowego (jednego)   90,00  
  USG stawów barkowych (obu)   180,00  
  USG stawu łokciowego (jednego)   90,00  
  USG stawów łokciowych (obu)   180,00  
  USG stawu nadgarstkowego (jednego)   90,00  
  USG stawów nadgarstkowych (obu)   180,00  
  USG stawu biodrowego (jednego)   90,00  
  USG stawów biodrowych (obu)   180,00  
  USG stawu kolanowego (jednego)   90,00  
  USG stawów kolanowych (obu)   180,00  
  USG stawu skokowego (jednego)   90,00  
  USG stawów skokowych (obu)   180,00  
Do góry strony

Dzieci - świadczenia kardiologiczne i badania USG
Informacje niezbędne do przygotowania dziecka do badania USG
Lp.   Rodzaj świadczenia/badania    Cena(PLN) 
  1.    Konsultacje kardiologiczne     120,00  
  2.    Badanie EKG spoczynkowe (klasyczne)   25,00  
  3.    Próba wysiłkowa EKG (klasyczna)   100,00  
  4.    EKG całodobowe metodą Holtera ("HOLTER-EKG")   95,00  
  5.    Ciśnienie tętnicze całodobowe metodą Holtera ("HOLTER-RR")   95,00  
  6.    Badanie echokardiograficzne klasyczne (przezklatkowe)   110,00  
  7.    Badanie USG - Doppler tętnic:       
  a) tętnic domózgowych (szyjnych i kręgowych)     100,00  
  b) tętnic obu kończyn dolnych lub górnych     200,00  
  c) tętnic jednej kończyny dolnej lub górnej     100,00  
  d) tętnic nerkowych     100,00  
  e) tętnic krezkowych i pnia trzewnego     100,00  
  f) tętnicy wątrobowej i śledzionowej     100,00  
  g) aorty brzusznej lub tętnic podobojczykowych i pachowych     100,00  
  8.    Badanie USG - Doppler żył:       
  a) żył odmózgowych (szyjnych)     100,00  
  b) żył głębokich i powierzchownych obu kończyn dolnych lub górnych     240,00  
  c) żył głębokich i powierzchownych jednej kończyny dolnej lub górnej     120,00  
  d) żyły głównej dolnej i obu żył biodrowych     100,00  
  e) żył układu wrotnego i wątrobowego     100,00  
  9.    Badanie USG - doppler naczyniaków, przetok tętniczo-żylnych i guzów unaczynionych     110,00  
  10.    Badanie USG - narządowe:       
  USG jamy brzusznej     100,00  
  USG połączenia przełykowo-żołądkowego/wpustu
(ocena refluksu żołądkowo-przełykowego, GOR)
  100,00  
  USG jamy brzusznej z oceną refluksu żołądkowo-przełykowego     140,00  
  USG narządów rodnych (miednicy mniejszej u dziewczynki)   100,00  
  USG tarczycy     100,00  
  USG ślinianek     100,00  
  USG moszny i obu jąder i najądrzy     100,00  
  USG tkanek miękkich jednej okolicy     100,00  
  USG węzłów chłonnych szyi     100,00  
  USG węzłów chłonnych pachowych     100,00  
  USG węzłów chłonnych pachwinowych     100,00  
  USG węzłów chłonnych jednej okolicy anatomicznej   100,00  
  USG śródpiersia/grasicy     100,00  
  USG jam opłucnowych i płuc (obu)   100,00  
  USG stawu barkowego (jednego)   90,00  
  USG stawów barkowych (obu)   180,00  
  USG stawu łokciowego (jednego)   90,00  
  USG stawów łokciowych (obu)     180,00  
  USG stawu nadgarstkowego (jednego)     90,00  
  USG stawów nadgarstkowych (obu)     180,00  
  USG stawu biodrowego (jednego)     90,00  
  USG stawów biodrowych (obu)     180,00  
  USG stawu kolanowego (jednego)     90,00  
  USG stawów kolanowych (obu)     180,00  
  USG stawu skokowego (jednego)     90,00  
  USG stawów skokowych (obu)     180,00  
  USG mózgowia przezciemiączkowe     100,00  
  USG narządowe inne (nie wymienione)     100,00  
Do góry strony

Dzieci - pakiety i badania kompleksowe USG
Lp.   Rodzaj świadczenia/badania    Cena(PLN) 
  1.    USG kompleksowe noworodków
  Chłopcy: USG mózgowia+jamy brzusznej+moszny (jądra i nadjądrzy)
  Dziewczynki: USG mózgowia+jamy brzusznej+miednicy mniejszej
  
  240,00
  240,00
  2.    USG chłopców
  USG jamy brzusznej+tarczycy
  USG jamy brzusznej+moszny (jądra i nadjądrzy)
  USG jamy brzusznej+tarczycy+moszny (jądra i nadjądrzy)
  
  180,00
  180,00
  240,00
  3.    USG dziewcząt
  USG jamy brzusznej+tarczycy
  USG jamy brzusznej+narządów rodnych (miednicy mniejszej)
  USG jamy brzusznej+tarczycy+narządów rodnych (miednicy mniejszej)
  
  180,00
  180,00
  240,00
  5.    USG alergologiczne
  USG jamy brzusznej z oceną refluksu+płuc i jam opłucnowych
  
  180,00
Do góry strony