Cennik usług pełnopłatnych (obowiązuje od 01.01.2023 r.)

Dorośli - świadczenia kardiologiczne
Dorośli - badania USG

Dorośli - świadczenia kardiologiczne
Lp.   Rodzaj świadczenia/badania    Cena(PLN) 
 1.    Konsultacje kardiologiczne 200,00
  2.    Badanie EKG spoczynkowe (klasyczne) z opisem 60,00
  3.    Próba wysiłkowa EKG (klasyczna)   160,00  
  4.    EKG całodobowe metodą Holtera ("HOLTER-EKG")   160,00  
  5.    Ciśnienie tętnicze całodobowe metodą Holtera ("HOLTER-RR")   160,00  
  6.    Badanie echokardiograficzne klasyczne (przezklatkowe)   160,00  
  7.    Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe   280,00  
  8.    Badanie echokardiograficzne wysiłkowe z dobutaminą (tzw."stress-echo")   300,00  
Do góry strony

Dorośli - badania USG
Lp.   Rodzaj świadczenia/badania    Cena(PLN) 
  1.    Badanie USG - Doppler tętnic:
  a) tętnic domózgowych (szyjnych i kręgowych)   150,00  
  b) tętnic obu kończyn dolnych lub górnych   260,00  
  c) tętnic jednej kończyny dolnej lub górnej   150,00  
  d) tętnic nerkowych   150,00  
  e) tętnic krezkowych i pnia trzewnego   150,00  
  f) tętnicy wątrobowej i śledzionowej   150,00  
  g) aorty brzusznej lub tętnic podobojczykowych i pachowych   150,00  
 2.    Badanie USG - Doppler żył:
  a) żył odmózgowych (szyjnych)   150,00  
  b) żył głębokich i powierzchownych obu kończyn dolnych lub górnych   300,00  
  c) żył głębokich i powierzchownych jednej kończyny dolnej lub górnej   150,00  
  d) żyły głównej dolnej i obu żył biodrowych   150,00  
  e) żył układu wrotnego i wątrobowego   150,00  
  3.    Badanie USG - doppler naczyniaków, przetok tętniczo-żylnych i guzów unaczynionych   160,00  
 4.    Badanie USG - narządowe:       
  USG jamy brzusznej   130,00  
  USG miednicy małej   130,00  
  USG tarczycy   130,00  
  USG ślinianek   130,00  
  USG moszny i obu jąder i najądrzy   130,00  
  USG tkanek miękkich   130,00  
  USG węzłów chłonnych   140,00  
  USG jam opłucnowych i płuc (obu)   130,00  
  USG stawu barkowego (jednego)   150,00  
  USG stawów barkowych (obu)   300,00  
  USG stawu łokciowego (jednego)   150,00  
  USG stawów łokciowych (obu)   300,00  
  USG stawu nadgarstkowego (jednego)   150,00  
  USG stawów nadgarstkowych (obu)   300,00  
  USG stawu biodrowego (jednego)   150,00  
  USG stawów biodrowych (obu)   300,00  
  USG stawu kolanowego (jednego)   150,00  
  USG stawów kolanowych (obu)   300,00  
  USG stawu skokowego (jednego)   150,00  
  USG stawów skokowych (obu)   300,00  
Do góry strony